Prospectiagroup

Prospectiagroup

Ustugi prawne

SPECJALIZACJE:

 Prawo pracy:

Odszkodowania, windykacja wypłat oraz ekwiwalentów urlopowych, egzekwowanie wypłat w przypadku upadłości pracodawcy, interwencja w sprawach dyskryminacyjnych, reprezentacja w sądach. Mozliwosc zwolnienia z kosztów postępowania sądowego (dotacja skarbu państwa rättshjälp)

Prawo administracyjne- publiczne:

Wnioski o świadczenia oraz odwołania od decyzji urzędów (m.in. Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden, Socialtjänsten, Transportstyrelsen, Tullverket), reprezentacja w sądach administracyjnych

Prawo administracyjne- gospodarcze:

Wnioski o dofinansowanie dzialalności gospodarczych, odwołania od decyzji urzedów oraz reprezentacja w sądach administracyjnych

Prawo rodzinne:

Sprawy rozwodowe, kwestie związane z władzą rodzicielską, konsultacje oraz przygotowanie do spotkań w Socialtjänsten i Familjerätten

Prawo karne:

Reprezentacja w procesach karnych ( dot. posiadania narkotyków i środków odurzających oraz posiadania noży w miejscach publicznych), wnioski o przekazanie wyroku do wykonania kary pozbawienia wolnosci w innym kraju UE

Prawo lokalowe:

Konsultacje, reprezentacja przed spółdzielnią mieszkaniową ( m.inn: wnioski o remonty, redukcje czynszu ze względu na remonty, eksmisje), kontrola umów najmu z drugiej ręki, egzekwowanie zwrotu nienależnie i niezasadnie zawyżonego czynszu. Reprezentacja w Hyresnämnden.

Odszkodowania:

Wnioski do firm ubezpieczeniowych, odwołania do ARN, Konsumentverket oraz sądów

POMOC UDZIELANA JEST ROWNIEZ W ZAKRESIE:

• spraw pobytowych oraz rejestracji w urzędach
• nostryfikacji dyplomów
• uzyskania zezwoleń na wykonywanie zawodu elektryka lub hydraulika
• zwrotu kosztów leczenia na terenie Polski
• uzyskania zasiłków na dzieci
( barnbidrag), mieszkających na stałe w Polsce
• umożenia długów
• uzyskania odszkodowań za spóźnione – bądź odwołane loty

OFERTA DLA FIRM:

• zakładanie działalności gospodarczej – firmy jednoosobowe oraz spółki AB
• rejestracja importu produktów z krajów UE
• sporządzanie umów o dzieło, zlecenie
• sporządzanie umów wyrtykalnych oraz lojalnościowych

• wnioski o omställningsstöd (Skatteverket), odwołania oraz reprezentacja w sądach
• wnioski o stöd vid korttidsarbete (Tillväxtverket), odwołania oraz reprezentacja w sądach wnioski o ROT/ RUT advdrag (Skatteverket), odwołania oraz reprezentacja w sądach

• konsultacje z zakresu prawa pracy
• sporządzanie umów o prace
• negocjacje ze związkami zawodowymi
• reprezentacja w procesach sądowych w zakresie prawa pracy

• przeprowdzenie procesu delegacji pracownikow spoza UE, delegowanych z Polski
• wnioski o uznanie uprawnień do wykonywania prac elektrycznych

DOŚWIADCZENIE

Absolwentka prawa administracyjnego (Södertörns Högskola) ze specjalizacja z prawa pracy
( Lund Universitetet) i wieloletnim doświaczeniem w procesach sądowych z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego-gospodarczego, prawa rodzinnego i prawa migracyjnego oraz w procesach sumarycznych w Kronofogdemyndigheten.
Project leader z doświaczeniem w przygotowywaniu przetargów dla firm budowlanych w Szwecji.
Założyciel POMOST- strony internetowej oraz projektu porad dla polonii w Szwecji w latach 2013-2018, w celu przedstawienia w jezyku polskim darmowych informacji na temat szwedzkich przepisów prawnych.
Jobbcoach oraz etableringslots na zlecenie Arbetsfömedlingen.
Urzędnik Antidiskrimineringsbyrån.
Urzędnik Migrationsverket.

 

Julianna Korzeniewska
Prospectiagroup
Mobil: + 46-760470020
Website: www.prospectiagroup.se

E-post: jk@prospectiagroup.se

Kontakta oss :

1 + 9 =